Mỗi người chỉ có 1 hoặc rất ít khoảnh khắc tỏa sáng. Hãy chớp lấy khoảnh khắc của bạn

VINH DANH CÁC KIỆN TƯỚNG QUÝ 4/2020 & QUÝ 1/2021

ĐIỂM ĐẾN HỘI NGHỊ KINH DOANH TOÀN QUỐC 2022

QUÁN QUÂN

những tháng trước

Kiện Tướng

những tháng trước

Hỏi đáp

Những câu hỏi thường gặp và giải đáp

Thời gian cập nhật tiến độ Tạm thu vào 16h00-19h00 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Kết quả tạm tính theo doanh thu Phát hành được thông báo trong khoảng từ ngày 3-5 tháng kế tiếp.

Kết quả tạm tính chốt thi đua được cập nhật sau ngày 21 ngày tháng kế tiếp.

Quý 2 có cách thức tính điểm mới nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả cán bộ tham gia thi đua. Hướng dẫn cách tính điểm cụ thể sẽ được cập nhật sớm.

Thể lệ thi đua và giải thưởng chương trình thi đua 2021 được chia làm 2 loại:

 • Dành cho ADM
 1. Chương trình thi đua tháng 1 “Thêm đồng nghiệp – Phát doanh thu”  ban hành tại Công văn số 37/BVNT-PTKD ngày 8/1/2021
 2. Chương trình thi đua tháng 2 “Tuyển chất luyện tài”  ban hành tại Công văn số 338/BVNT-PTKD ngày 29/1/2021
 3. Chương trình thi đua tháng 3 “Bản lĩnh người dẫn đầu tháng 3” ban hành tại Công văn số 660/BVNT-PTKD ngày 1/3/2021
 4. Chương trình thi đua Quý I “Giám đốc kinh doanh xuất sắc toàn quốc Quý I” ban hành tại Công văn số 338/BVNT-PTKD ngày 29/1/2021
 5. Chương trình thi đua tháng 4 “Bản lĩnh người dẫn đầu Tháng 4” ban hành tại Công văn số 1014/BVNT-PTKD ngày 1/4/2021
 • Dành cho ADO
 1. Chương trình thi đua tháng 1 “Thêm đồng nghiệp – Phát doanh thu” ban hành tại Công văn số 38/BVNT-PTKD ngày 8/1/2021
 2. Chương trình thi đua tháng 2 “Tuyển chất luyện tài” ban hành tại Công văn số 339/BVNT-PTKD ngày 29/1/2021
 3. Chương trình thi đua tháng 3 “Bản lĩnh người dẫn đầu tháng 3” ban hành tại Công văn số 661/BVNT-PTKD ngày 1/3/2021
 4. Chương trình thi đua Quý 1 “Phụ trách kinh doanh khu vực xuất sắc nhất toàn quốc Quý I”  ban hành tại Công văn số 338/BVNT-PTKD ngày 29/1/2021
 5. Chương trình thi đua tháng 4 “Bản lĩnh người dẫn đầu tháng 4” ban hành tại Công văn số 1015/BVNT-PTKD ngày 1/4/2021

Mọi thắc mắc liên hệ BVL_Admin PTKD (Workplace)

Hệ thống thi đua

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 3

Chương trình thi đua tháng 3

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 4

Chương trình thi đua tháng 4