ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Quý IV – Vượt vũ môn về đích

Anh/chị đăng ký mức thử thách để được tham gia chương trình thi đua trong Quý IV/2021 bao gồm 2 chương trình: "Cán đích thành công" "Vượt qua thử thách"
Đối với chương trình "Vượt qua thử thách", Anh/chị lựa chọn đăng ký 1 trong 3 mức thử thách tương ứng là mức phần thưởng vô cùng hấp dẫn khi hoàn thành thử thách. Chúc anh/chị đạt thành tích cao trong chương trình thi đua.

(Hết thời gian đăng ký thi đua)

Ví dụ: BVNT Hà Nội
Quy định về vai trò thi đua xem tại CV số 3541/BVNT-PTKD ngày 01/11/2021
Báo cáo KHKD Qúy IV theo vai trò tham gia thi đua (Ví dụ KH là 5 tỷ, a/c điền là 5,000)
Lựa chọn 1 trong 3 mức thử thách

Thành tích thi đua

Vinh danh những Quán Quân và Kiện Tướng đã đạt giải

Hệ thống chương trình thi đua

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 6

Chương trình thi đua tháng 6

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 7

Chương trình thi đua tháng 7

Doanh thu to - Nhận kho giải thưởng - Tháng 8

Chương trình thi đua tháng 8