HỆ THỐNG THI ĐUA

Nội dung

 1. Mục tiêu
 2. Hệ thống thi đua
 3. Cơ chế tính điểm
 4. Cơ chế phân nhóm
 5. Chương trình thi đua hàng tháng và Giải thưởng

1. Mục tiêu các chương trình thi đua

Tạo động lực và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các cán bộ Phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

2. Hệ thống các chương trình thi đua

 • 12 Chương trình thi đua Tháng cho 12 tháng trong năm
 • 4 Chương trình thi đua quý, trên cơ sở đánh giá kết quả của các tháng trong quý
 • Hàng tháng sẽ có các tiêu chí thi đua riêng và được công bố trên Website
 • Phần thưởng cho các AD sẽ chú trọng vào mục đích tôn vinh, tạo sân chơi riêng cho các AD, và ưu tiên trang bị công cụ phục vụ công việc.

3. Cơ chế tính điểm

Các chương trình thi đua dành cho các ADs được triển khai thành 1 hệ thống các vòng đua diễn ra hàng tháng theo cơ chế tính điểm và được phân loại phù hợp tạo sự công bằng cho tất cả ADs.

Cách tính điểm trong Quý 1

Cách xác định Điểm của mỗi chỉ tiêu như sau :

Chương trình thi đua có đồng thời 2 bảng xếp hạng (BXH) cho 2 Chỉ tiêu. Thứ hạng mỗi ADO trong BXH của mỗi Chỉ tiêu được quy đổi thành điểm số. Điểm số này được quy định sẵn theo Công Văn phát động thi đua.

Điểm thi đua của mỗi AD hàng tháng= Điểm Chỉ tiêu 1 + Điểm Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu thi đua mỗi tháng (quy định tại CV thông báo hàng tháng). Chỉ có Top 20 AD có kết quả cao nhất mỗi chỉ tiêu trong tháng được tính điểm. 

Lưu ý: Nếu có 2 hoặc nhiều hơn số AD có cùng kết quả ở Chỉ tiêu thành phần sẽ tính điểm ở vị trí cao nhất. Vị trí của AD có kết qủa cao tiếp theo sẽ được tính bằng vị trí liền trước cộng với số lượng AD có cùng kết qủa ở vị trí liền trước đó.

Ví dụ:

Chỉ tiêu thi đua là AFYP 

Quy định điểm như sau:

 • Vị trí 1: 10 điểm
 • Vị trí 2: 9 điểm
 • Vị trí 3: 8 điểm
 • Vị trí 4: 7 điểm

Tính điểm của các AD như sau:

 • AD A có kết quả 100 tr -> 10 điểm
 • AD B và C có cùng kết quả 88 tr -> 9 điểm
 • AD D có kết quả 80 tr -> 7 điểm

Nếu các AD ở vị trí 20 có kết quả ở Chỉ tiêu thành phần bằng nhau dẫn tới việc vượt quá TOP 20 thì vẫn được tính điểm ở vị trí 20.

Ví dụ:

 • Vị trí 19: 3 điểm
 • Vị trí 20: 2 điểm
 • Vị trí 21 trở đi: 0 điểm

Tính điểm:

 • AD A có kết quả 20 tr và ở vị trí 19 -> 3 điểm
 • AD B, C, D, E có cùng kết quả 19 tr -> vị trí 20 -> cùng đạt 2 điểm mặc dù đã vượt số lượng 20 người.
 • AD F có kết quả 18tr -> vị trí 24 -> 0 điểm

 Cách tính điểm trong Quý 2

Đang cập nhật

4. Cơ chế phân nhóm

 • Phân nhóm ADs theo Quy mô kế hoạch từng tháng.
 • Hàng tháng sẽ xét lại Nhóm theo Kế hoạch mới của các ADs

Thông tin về chỉ tiêu phân nhóm được thông báo trong Công văn phát động thi đua hàng tháng

5. Chương trình thi đua hàng tháng

Hàng tháng sẽ thi đua trên 2 tiêu chí. Các tiêu chí này sẽ thay đổi mỗi tháng để phù hợp với mục tiêu kinh doanh và được thông báo trong Công văn phát động thi đua hàng tháng.

ADs đạt tổng điểm cao nhất mỗi tháng sẽ giành ngôi vị Quán quân và nhận được các phần thưởng theo tháng. 5 ADs đạt tổng điểm cao tiếp theo giành ngôi vị Kiện tướng và nhận được các phần thưởng theo tháng.

Số điểm nhận được mỗi tháng sẽ được tích lũy và cộng dồn để tính thi đua cho chương trình thi đua Quý. 

Phần thưởng các chương trình thi đua hàng tháng được cập nhật và thông báo tại Công văn phát động thi đua hàng tháng

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 3

Chương trình thi đua tháng 3

Giám đốc/Phụ trách kinh doanh Xuất sắc nhất toàn quốc Quý I

Chương trình thi đua Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 4

Chương trình thi đua tháng 4