Thi đua tháng 7

Đào tạo hay - Đánh bay Covid

Nhằm vinh danh các cán bộ PTKD xuất sắc toàn quốc và thúc đẩy hoạt động đào tạo các công ty thành viên trong tháng 7. Tổng công ty phát động chương trình thi đua dành cho cán bộ CTTV với thông tin như sau:

chuong trinh thi dua t7

CV thi đua

Các chương trình thi đua khác