KẾT QUẢ THI ĐUA

Thành tích thi đua

Vinh danh những Quán Quân và Kiện Tướng đã đạt giải

Hệ thống chương trình thi đua

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu

Chương trình thi đua tháng 3

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 4

Chương trình thi đua tháng 4