THÀNH TÍCH ADM - THÁNG 11.2020

Tổng kết chung

Kết quả chương trình thi đua tháng 11 dành cho các giám đốc kinh doanh xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trong tháng 11.

Tổng kết đã có 14 Quán quân56 Kiện tướng từ 2 chương trình đua song song (Dành cho Giám đốc kinh doanh và Dành cho Phụ trách kinh doanh khu vực) được chia làm 7 nhóm mỗi chương trình.

Công văn thông báo kết quả:

  • Nhóm 1: CV số 5188/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 2: CV số 5187/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 3: CV số 5186/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 4: CV số 5185/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 5: CV số 5184/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 6: CV số 5183/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 7: CV số 5182/BVNT-PTKD ngày 29/12

Album ảnh "Bản lĩnh người dẫn đầu" tháng 11.2020

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

QUÁN QUÂN

QQ doan-ngoc-pho
Nguyen Thi Hong Han
Dang Thanh Binh
Van Thien Phuc

KIỆN TƯỚNG

NHÓM 1

Hoang Mai Anh

NHÓM 2

Le Doan Tuan

NHÓM 3

Nguyen Ngoc Linh

NHÓM 4

KT do-manh-cuong

NHÓM 5

nguyen-huu-hung
nguyen thanh trung

NHÓM 6

NHÓM 7

Kết quả thi đua hiện tại

Chương trình thi đua hiện tại

Hệ thống chương trình thi đua