BẢNG THÀNH TÍCH - THÁNG 7.2021

Tổng kết chung

Kết quả chương trình thi đua tháng 7 dành cho các chiến binh phát triển kinh doanh xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Công văn thông báo kết quả :

CV số 2982/BVNT-PTKD ngày 14/9/2021

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO XUẤT SẮC NHẤT

pham kim dinh
nguyen tien dat
hong ngoc

Kết quả các chương trình thi đua

Hệ thống chương trình thi đua

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 6

Chương trình thi đua tháng 6

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 7

Chương trình thi đua tháng 7

Doanh thu to - Nhận kho giải thưởng - Tháng 8

Chương trình thi đua tháng 8